Održana Nacionalna platforma za integraciju Roma u Crnoj Gori 2019

Nacionalna platforma za integraciju Roma održana je 11.juna 2019. u Podgorici, u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Regionalnog savjeta za saradnju. Cilj ovogodišnje Nacionalne platforme je da se Vlada Crne Gore, tim projekta ''Integracija Roma'', civilni sektor i ostale zainteresovane strane informišu o potrebama Roma na terenu i zajednički planiraju dalje aktivnosti u oblastima zapošljavanja i stanovanja.

Regionalni savjet za saradnju predstavio je ''Putanju'' (eng. ''Roadmap'') u ovim oblastima u naredne tri godine, te korake koji su planirani kako bi se postigli zamišljeni rezultati. Platforma je koncipirana na način da su učesnici vodili fokusiranu diskusiju upravo iz ove dvije oblasti.

Izvršni direktor NVO ''Mladi Romi'', Samir Jaha, bio je jedan od govornika na događaju, na panelu ''Zapošljavanje – formalizacija nedeklarisanog rada''. NVO ''Mladi Romi'' podnijela je u maju 2019. godine inicijativu za standardizaciju kvalifikacije ''Sakupljač sekundarnih sirovina'' Centru za stručno obrazovanje. G. Jaha predstavio je trenutnu fazu standardizacije zanimanja sakupljača sekundarnih sirovina, te u zajedničkoj diskusiji sa prisutnima govorio o potencijalnim preprekama i potrebama vezanim za standardizaciju i zapošljavanje. U narednom periodu, planiramo dalju komunikaciju sa relevantnim akterima i romskom zajednicom vezano za dalji uspješan razvoj ovog pitanja.

 

  

 

 

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg