Održan dogovorni sastanak za projekat ‘’Ujedinjeno protiv nasilja nad ženama’’

NVO Mladi Romi organizovala je sastanak sa predstavnicama nevladinih organizacija koje se bave ženskim pravima i borbom protiv nasilja nad ženama. Na sastanku je predstavljen projekat ''Ujedinjeno protiv nasilja nad ženama'' i razgovaralo se o mogućnosti dalje saradnje u okviru ovog projekta i formiranja mreže nevladinih organizacija. Projekat ‘’Ujedinjeno protiv nasilja nad ženama’’ dio je regionalnog programa ‘’Implementing Norms, Changing Minds: Ending Violence Against Women in the Western Balkans and Turkey’’, koju sprovodi UN Women uz podršku Evropske unije, a NVO Mladi Romi su nacionalna partner-organizacija za Crnu Goru.  

 

Sastanak_bibija.jpg

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg