restorani podgoricacar rental montenegro

ROMACTED - Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje pripadnika romske populacije na lokalnom nivou

Ovim putem želimo da obavijestimo javnost da je Savjet Evrope u saradnji sa Generalnim direktoratom za susjedsku i politiku proširenja Evropske unije (DG NEAR) započeo sa implementacijom regionalnog projekta “ROMACTED - Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou”.

Za partnersku organizaciju u sprovođenju projekta za Crnu Goru izabrana je romska organizacija NVO Mladi Romi.

Opštine u kojima će se u narednih 25 mjeseci u Crnoj Gori nastojati unaprijediti položaj romske zajednice su četiri primorske opštine, Herceg Novi, Tivat, Bar i Ulcinj I tri sjeverne, Nikšić, Bijelo Polje i Berane.

Ciljna grupa projekta su predstavnici lokalnih samouprava i lokalni zvaničnici, kao i lokalna romska i zajednica. Projektom se želi osnažiti lokalna romska zajednica kako bi doprinijeli izradi, realizaciji i praćenju planova i projekata koji se odnose na inkluziju Roma.

Podsjetićemo javnost da su važeći lokalni akcioni planovi inkluzije Roma i Egipćana u ovom trenutku usvojeni u dvije opštine, Tivat i Nikšić.

Očekujemo da će ova inicijativa poboljšati i proširiti posvećenost institucija, kapacitete, znanje i vještine u radu na inkluziji Roma, primjenjujući koncepte dobrog upravljanja.

Krajnji cilj jeste da u dovoljnoj mjeri osnaži kako predstavnike lokalne samouprave tako i pripadnike romske i zajednice ne bi li zajedno radili na poboljšanju situacije u opštini.

Kreiranje i usvajanje realno ostvarljivih Akcionih planova i sličnih dokumentata kojima se definišu aktivnosti opštine naspram romske i egipćanske populacije predstavljaće prioritet u ovoj godini.

Za projekat ROMACTED u Crnoj Gori, u svrhu praćenja implementacije će biti zaduženo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava koje je zaduženo i za sprovođenje Strategije o socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020. Projekat se takođe sprovodi u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Kosovu*[1], Bivšoj jugoslovenskoj republici Makedoniji, Albaniji i Turskoj.

Funded-EU-and-COE-Implemented-COE-quadri-EN.png


[1]Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i usklađuje se sa UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova

Zanimljivosti

Prev Next

VESELIN SEJDOVIĆ - NEKAD I SAD

Nekada je plesao sa prelijepom Merimom Isaković, a danas "pleše" po nikšićkim lokalima i prosi. Veselin Sejdović, šezdesettrogodišnji Nikšićanin, jedan od rijetkih kazandžija u gradu pod Trebjesom, 1979. godine bio je statista u čuvenom filmu Živka Nikolića “Jovana Lukina”.

SVJETSKE ZVIJEZDE ROMSKOG PORIJEKLA

Indiju su napustili u 10. vijeku, a danas uglavnom naseljavaju Evropu. Prema nekim podacima ima ih oko 10 miliona i to najviše u Rumuniji (550.000), Bugarskoj (350.000) i Češkoj (210.000),...

ROMSKI PJESNIK IZ CRNE GORE – RUŽDIJA SEJDOVIĆ

Ruždija Ruso Sejdović, koji je rođen u Kučima (Liješta) kod Podgorice, a živi i radi u Njemačkoj, jedan je od rijetkih Roma sa ovih prostora koji piše i stvara na...

SLAVNA ROMSKA UMJETNICA – ESMA REDŽEPOVA

Velika i neponovljiva ESMA REDŽEPOVA, UNESCO-va ambasadorka, koja je dva puta predložena za Nobelovu nagradu za mir. Kraljica romske muzike i Roma, iza sebe ima svjetsku reputaciju koju je stvarala...

Romacted

Trenutno nema clanaka