Izložba nakita na Sajmu organskih proizvoda i rukotvorina u Herceg Novom

Korisnice projekta ,,Povećanje zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih žena -Dorra Nuova" su od 14-17. septembra predstavile ručno rađeni nakit na Sajmu organskih proizvoda i rukotvorina, na Škveru u Herceg Novom.

Sajam je bio odlična prilika da se građani upoznaju sa projektom i nakitom koji je izrađen. 

slika_333.jpg

Ovaj projekat organizacija NVO Mladi Romi realizuje u saradnji sa NVU Ruke. Projekat je podržan sredstvima Evropske Unije kroz grant šemu "Mladi, žene i dugoročno nezaposleni na tržištu rada", koja se realizuje u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“, a koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Ugovor o sprovođenju je potpisan sa Ministarstvom finansija - Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći. Ministarstvo rada i socijalnog staranja je institucija zadužena za praćenje sprovođenja ovog projekta, ali i cijele grant šeme.

Projekat ima za cilj da kroz obuku za izradu nakita i rukotvorina doprinese radnoj integraciji žena, istovremeno i izgradnji partnerstava i preduzetništva. Dorra Nuova svoj uniktani nakit izlaže u Herceg Novom, Kotoru i Tivtu do kraja septembra 2017. godine.

 

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg