Izložba nakita na Škveru u Herceg Novom

U periodu od 4-6. avgusta, korisnice projekta ,,Povećanje zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih žena - Dorra Nuova" su imale priliku da izlože nakit na Škveru u Herceg Novom.

Izložba je organizovana u sklopu Sajma organske hrane na Škveru, koji je organizovala opština Herceg Novi.

Prolaznici su imali prilike da vide ručno izrađeni nakit izrađen dekupaž tehnikom.

vlcsnap-2018-04-17-15h02m50s969.png

NVO Mladi Romi pokrenula je u novembru 2016. godine projekat namjenjen povećanju zapošljivosti i zapošljavanju teško zapošljivih žena - Dorra Nouva. Projekat je podržan sredstvima Evropske Unije kroz grant šemu "Mladi, žene i dugoročno nezaposleni na tržištu rada", koja se realizuje u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“, a koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Ugovor o sprovođenju je potpisan sa Ministarstvom finansija - Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći. Ministarstvo rada i socijalnog staranja je institucija zadužena za praćenje sprovođenja ovog projekta, ali i cijele grant šeme.


Osnovni cilj projekta je doprinos unapređenju ekonomskih i socijalnih prava Romkinja i ostalih dugotrajno nezaposlenih žena kroz uključivanje na tržište rada. Projekat doprinosi povećanim mogućnostima njihovog zapošljavanja i samozapošljavanja, što je omogućeno kroz niz treninga, obuka i radionica, izgradnju partnerstava, kao i saradnju sa relevantnim organizacijama i institucijama.

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg