restorani podgoricacar rental montenegro

Organizovana radna posjeta preduzeću Deponija d.o.o.

Ovom prilikom NVO Mladi Romi i Unija slobodnih sindikata Crne Gore žele da izvjeste javnost o realizovanoj radnoj posjeti u okviru projekta “Waste no chance! - Unapređenje zapošljivosti i radnih prava Roma sakupljača sekundarnih sirovina”.

Naime, 12. decembra 2017. godine, projektni tim je sa grupom sakupljača sekundarnih sirovina iz Kotora, Tivta, Herceg Novog i Budve posjetio d.o.o “Deponija” u Podgorici sa ciljem prenošenja iskustva poslovanja ovog preduzeća, upoznavanjem sa procesom prikupljanja, skladištenja i obrade otpada, kao i prometu prikupljenih sekundarnih sirovina.

Posjeta je organizovana kao jedan od segmenata podrške individualnim sakupljačima sekundarnih sirovina da kroz udružen i struktuiran rad izgrade kapacitete, umreže se, poboljšaju svoja znanja iz oblasti rukovanja otpadom, preduzetništva, radnog prava i poslovanja, te u nastavku aktivnosti uspostave sopstvene strukture koje će im omogućiti poboljšanje uslova rada, ravnopravan tretman na tržištu rada kao i adekvatnu valorizaciju rada.

Grupu sakupljača sekundarnih sirovina ugostio je gospodin Dejan Danilović, rukovodilac radne jedinice za reciklažu, ispred d.o.o “Deponija”. 

U prethodnim mjesecima, NVO Mladi Romi je omogućila za 20 kandidata iz četiri pomenute opštine mogućnost sticanja dodatnih znanja iz oblasti udruživanja i sindikalnog djelovanja, zaštite na radu, finansijskog poslovanja i preduzetništva, kroz tri obuke specijalno dizajnirane da izađu u susret prepoznatim potrebama ciljne grupe. 

Takođe, organizacija je pokrenula tendersku proceduru za nabavku opreme za presovanje i vaganje sekundarnih sirovina, (jedna presa i jedna vaga po opštini) koje će u nastavku projekta biti ustupljene na korišćenje sakupljačima sekundarnih sirovina u četiri opštine. Na ovaj način se postiže podizanje nivoa učešća Roma sakupljača sekundarnih sirovina u procesu njihovog uključivanja na tržište rada i razvoja poslovanja. Romi sakupljači sekundarnih sirovina će biti uključeni u proces obuke za korišćenje naprednih tehnologija obrade sekundarnih sirovina.

IMG-db875f10cc20ac2abb57e14f35a6807d-V.jpg

Projekat "Waste no chance!" je podržan sredstvima Evropske Unije kroz grant šemu Razvoj ljudskih resursa za 2012-2013 (Implementacija projekata obuke i zapošljavanja osoba sa invaliditetom i RE populacije). Ugovor o sprovođenju je potpisan sa Ministarstvom finansija - Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći. Ministarstvo rada i socijalnog staranja je institucija zadužena za praćenje sprovođenja ovog projekta, ali i cijele grant šeme.

Zanimljivosti

Prev Next

VESELIN SEJDOVIĆ - NEKAD I SAD

Nekada je plesao sa prelijepom Merimom Isaković, a danas "pleše" po nikšićkim lokalima i prosi. Veselin Sejdović, šezdesettrogodišnji Nikšićanin, jedan od rijetkih kazandžija u gradu pod Trebjesom, 1979. godine bio je statista u čuvenom filmu Živka Nikolića “Jovana Lukina”.

SVJETSKE ZVIJEZDE ROMSKOG PORIJEKLA

Indiju su napustili u 10. vijeku, a danas uglavnom naseljavaju Evropu. Prema nekim podacima ima ih oko 10 miliona i to najviše u Rumuniji (550.000), Bugarskoj (350.000) i Češkoj (210.000),...

ROMSKI PJESNIK IZ CRNE GORE – RUŽDIJA SEJDOVIĆ

Ruždija Ruso Sejdović, koji je rođen u Kučima (Liješta) kod Podgorice, a živi i radi u Njemačkoj, jedan je od rijetkih Roma sa ovih prostora koji piše i stvara na...

SLAVNA ROMSKA UMJETNICA – ESMA REDŽEPOVA

Velika i neponovljiva ESMA REDŽEPOVA, UNESCO-va ambasadorka, koja je dva puta predložena za Nobelovu nagradu za mir. Kraljica romske muzike i Roma, iza sebe ima svjetsku reputaciju koju je stvarala...

Romacted

Trenutno nema clanaka