Realizovana obuka za rukovanje pres mašinama

Poštovani, Ovom prilikom, u ime NVO Mladi Romi i Unije slobodnih sindikata Crne Gore želimo da izvjestimo javnost da je 16.02.2018. godine u Herceg Novom realizovana obuka za rukovanje pres mašinom namjenjenoj baliranju sekundarnih sirovina za grupu sakupljača sekundarnih sirovina u sklopu projekta „Waste no chance – Unapređenje zapošljivosti i radnih prava Roma sakupljača sekundarnih sirovina.“

Obuku je sprovela Snežana Zurovac, predstavnica doo “Dimenzija“, iz Aleksinca, preduzeća koja je kroz prethodno realizovanu tendersku proceduru odabrano za dostavljača opreme. Napominjemo da projekat „Waste no chance“! ima za cilj da doprinese inkluziji i boljim uslovima rada Roma sakupljača sekundarnih sirovina, dok je specifični cilj projekta poboljšanje radnih prava i produktivnosti Roma sakupljača sekundarnih sirovina kroz izgradnju kapaciteta i umrežavanje.

U prethodnim mjesecima, organizacija je kroz projekat obezbijedila profesionalne mašine za presovanje papira i PET ambalaže (4 prese i 4 profesionalne vage ) koje će nastavku koristiti sakupljačima sekundarnih sirovina u četiri opštine. Na ovaj način se postiže podizanje nivoa učešća Roma sakupljača sekundarnih sirovina u procesu njihovog uključivanja na tržište rada i razvoja poslovanja. Takođe, NVO Mladi Romi je omogućila za 18 kandidata iz četiri pomenute opštine mogućnost sticanja dodatnih znanja iz oblasti udruživanja i sindikalnog djelovanja, zaštite na radu, finansijskog poslovanja i preduzetništva, kroz četiri obuke specijalno dizajnirane da izađu u susret prepoznatim potrebama ciljne grupe. Jedan od postignutih ciljeva projekta je i zvanično registrovanje Strukovnog sindikata sakupljača sekundarnih sirovina što korisnicima projekta daje širok prostor za dalje formalno djelovanje i izgradnju partnerstava na lokalnom i nacionalnom nivou.

obuka_masine_sakupljaci.jpg

Projekat "Waste no chance!" je podržan sredstvima Evropske Unije kroz grant šemu Razvoj ljudskih resursa za 2012-2013 (Implementacija projekata obuke i zapošljavanja osoba sa invaliditetom i RE populacije). Ugovor o sprovođenju je potpisan sa Ministarstvom finansija - Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći. Ministarstvo rada i socijalnog staranja je institucija zadužena za praćenje sprovođenja ovog projekta, ali i cijele grant šeme.

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg