Završena kampanja za odabir Predsjednika/ce opštine, opština Tivat pobijedila

NVO Mladi Romi ima zadovoljstvo da obavijesti javnost o rezultatima kampanje za odabir Predsjednika/ce opštine koji/a je svojim zalaganjem u najvećoj mjeri unaprijedio/la položaj romske i egipćanske manjine u opštini. Podsjećamo da je cilj konkursa bio jačanje dijaloga između opština i romskih zajednica i predstavljanje primjera dobre prakse kada je u pitanju unapređenje položaja romske i egipćanske manjine.

Četvoročlana komisija sastavljena od članova predstavnika sljedećih organizacija/institucija: NVO Mladi Romi, Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, te Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, donijeli su odluku na osnovu pristiglih prijava i propratne dokumentacije šest lokalnih samouprava (Bar, Berane, Herceg Novi, Tivat, Podgorica i Nikšić).

Za predsjednicu opštine koja je svojim zalaganjem u najvećoj mjeri unaprijedila položaj romske i egipćanske manjine u opštini proglašena je gospođa Snežana Matijević – predsjednica opštine Tivat.

Predstavnica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori učestvovala je u ulozi posmatrača procesa selekcije.

Opština Tivat se u prethodnom periodu može pohvaliti bogatim opsegom aktivnosti usmjerenih ka unapređenju položaja romske i egipćanske manjine na lokalnom nivou, a među mnogobrojnim izdvajamo:
• za primjer dobre prakse iz Crne Gore za projekat “RE asistent i medijator u nastavi” koji je finansiran od strane Savjeta Evrope i Evropske unije kroz projekat “Unapređivanje ljudskih prava i zaštita manjina u jugoistočnoj Evropi”, a koji je Opština nastavila da podržava.
• Uručenje ključeva novih stanova za četiri porodice pripadnika RE populacije su 27. juna 2017. godine izgrađenih donacijom Ministarstva vanjskih poslova njemačke Vlade, implementirane od strane njemačke humanitarne organizacije HELP i uz učešće Opštine Tivat,
• obezbjeđivanje urbanističke parcele, oslobađanje objekta plaćanja takse za komunalno opremanje zemljišta u vrijednosti od preko 27.700 €, obezbjeđena projektna dokumentacija i trošak tehničkog prijema sve zajedno vrijednosti 65.000 €,
• Potpisivanje Protokola o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici u novembru 2011. godine,
• Formiranje Sekretarijats za mlade, sport i socijalna pitanja u 2016. godini gdje je po prvi put u nekoj Opštini sistematizovano posebno radno mjesto za rodnu ravnopravnost, ljudska i manjinska pitanja,
• Pripadnici RE populacije imaju mogućnost kao i svi ostali građani Tivta da ostvare jednokratnu novčanu pomoć i naknadu za novorođeno dijete,
• Pripadnica RE populacije nalazi se u izvršom odboru turističke organizacije Tivta,
• Opština Tivat nastavlja sa uključivanjem RE populacije u rad Skupštine opštine Tivat putem instituta “slobodna stolica“ sa pravom obraćanja, bez prava glasa, posebno kad se raspravlja o pitanjima od značaja za ovu populaciju,
• Pripadnici RE populacije su uključeni u rad Radne grupe i u Timu su za istraživanje za izradu Lokalnog plana za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana za period 2017-2021 u opštini Tivat,
• Opština Tivat ima odličnu saradnju sa svim institucijama koje se bave pitanjima RE populacije (Centar za socijalni rad,Dom zdravlja, Crveni krst,predškolske i školske ustanove....),
• Dom zdravlja Tivat izlazi na teren i obilazi naselja u kojima žive pripadnici RE populacije
i brojne druge.

Snezana_Matijevic.jpg

Konkurs je objavljen u okviru projekta Zajednička inicijativa za osnaživanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i Turskoj koji je usmjeren na uspostavljanje struktura koje će olakšati romskom civilnom sektoru da aktivno učestvuje u lokalnoj i nacionalnoj politici i procesu donošenja odluka i uspostavljanje konstruktivnog sistematskog dijaloga između vlasti i romskih nevladinih organizacija.

Crna Gora je jedna od pet država u kojoj je sprovedena pomenuta kampanja. Osim u Crnoj Gori kampanja se sprovodi u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji i bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji i rezultirala je odabirom 5 predsjednika/ca opština koji/e su doprinjeli/e unapređenju položaja romske i egipćanske manjine. Rad odabranih predsjednika/ca će predstavljati primjer dobre prakse koji će biti promovisan kako na lokalnom i nacionalnom, tako i na regionalnom nivou, a odabrana predsjednica iz Crne Gore će imati priliku učestvovati u studijskoj posjeti Briselu u aprilu 2018.

Zahvaljujemo se ovom prilikom svim učesnicima Kampanje, pobjednici čestitamo u nadi da ćemo uspjeti obezbijediti kontinuitet ove akcije i u godinama koje su pred nama.

Fotografija preuzeta sa: http://opstinativat.com

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg