Okrugli sto sa lokalnim samoupravama i komunalnim preduzećima

NVO Mladi Romi i Unija slobodnih sindikata Crne Gore u partnerstvu sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma Crne Gore organizovali su okrugli sto, 6.02.2018. u multimedijalnoj sali Ministarstva, a u okviru projekta “Waste no chance! - Unapređenje zapošljivosti i radnih prava Roma sakupljača sekundarnih sirovina”.

Na okruglom stolu u uvodnom panelu govorili su Herman Spitz, šef sektora za saradnju ispred Delegacije Evropske Unije, Branka Milašinović ispred Ministarstva održivog razvoja i turizma, Saqmir Jaha ispred NVO Mladi Romi, kao i Srđa Keković ispred Unije slobodnih sindikata.

Okrugli sto je imao za cilj da ukaže na prednosti i značaj organizovanja sakupljača sekundarnih sirovina na lokalnom nivou, kao i da otvori prostor za diskusiju koja bi rezultirala iznalaženju odgovarajućih održivih modela saradnje sakupljača sekundarnih sirovina, Opština i komunalnih preduzeća.

Osim predstavnika Lokalnih samouprava i Komunalnih preduzeća iz Opštine Budva, Kotor, Tivat i Herceg Novi , prisustvovali su predstavnici Njemačke Ambasade i Oebsa.

U prethodnim mjesecima, NVO Mladi Romi je omogućila za 18 kandidata iz četiri pomenute opštine mogućnost sticanja dodatnih znanja iz oblasti udruživanja i sindikalnog djelovanja, zaštite na radu, finansijskog poslovanja i preduzetništva, kroz tri obuke specijalno dizajnirane da izađu u susret prepoznatim potrebama ciljne grupe.

Takođe je u novembru 2017. godine po prvi put osnovan Strukovni sindikat Sakupljača sekundarnih sirovina u Crnoj Gori. Namjera je da kroz udružen i struktuiran rad izgrade kapacitete, umreže se, poboljšaju svoja znanja iz oblasti rukovanja otpadom, preduzetništva, radnog prava i poslovanja, te u nastavku ojačaju sopstvene strukture koje će im omogućiti poboljšanje uslova rada, ravnopravan tretman na tržištu rada kao i adekvatnu valorizaciju rada.

sakupljaci_sastanak_mort_za_sajt.jpg

Organizacija je kroz projekat obezbjedila opremu za presovanje i vaganje sekundarnih sirovina, u vrijednosti od 18 hiljada eura koje će u nastavku projekta služiti sakupljačima sekundarnih sirovina u četiri opštine. Na ovaj način se postiže podizanje nivoa učešća Roma sakupljača sekundarnih sirovina u procesu njihovog uključivanja na tržište rada i razvoja poslovanja.

Okrugli sto je ponudio predloge rješenja trenutnog statusa sakupljača sekundarnih sirovina na lokalnom nivou, dao prostor za analizu različitih modaliteta saradnje pomenutih ključnih aktera, ukazao na poteškoće i izazove ovih procesa, ali takođe učvrstio uvjerenje organizatora da postoji spremnost za saradnju.

Projekat "Waste no chance!" je podržan sredstvima Evropske Unije kroz grant šemu Razvoj ljudskih resursa za 2012-2013 (Implementacija projekata obuke i zapošljavanja osoba sa invaliditetom i RE populacije). Ugovor o sprovođenju je potpisan sa Ministarstvom finansija - Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći. Ministarstvo rada i socijalnog staranja je institucija zadužena za praćenje sprovođenja ovog projekta, ali i cijele grant šeme.

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg