restorani podgoricacar rental montenegro

Treća obuka projekta Waste no chance – Unapređenje zapošljivosti i radnih prava Roma sakupljača sekundarnih sirovina! Obuka iz oblasti „Zaštita i zdravlje na radu sakupljača sekundarnih sirovina“ Hotel Princess|Bar|16.-18.11.2017.

Treća po redu obuka povodom realizacije projekta Waste no chance – Unapređenje zapošljivosti i radnih prava Roma sakupljača sekundarnih sirovina! održana je u Hotelu Princess, u Baru, 16.-17.-18.11.2017.

Obuku su vodili predavači iz Nvo „Udruženje nastavnika Preduzeća za vježbu“, Šarović Novica i Lukić Biljana, koji su na uvodnoj sesiji imali priliku da pozdrave prisutne i upoznaju ih o planu izlaganja predavanja, kao i da pozovu učesnike na diskusiju sa ciljem što veće razmjene iskustava.

Obuci su prisustvovali i izvršni direktor NVO Mladi Romi Samir Jaha, Kao i Vanja Miličić, ispred Unije slobodnih sindikata Crne Gore, kao i ostali članovi projektnog tima NVO Mladi Romi.

Na uvodnoj sesiji učesnici obuke su imali priliku da se upoznaju i uopšteno informišu o Osnovnim pojmovima, karakteristikama i zabludama koje preduzetništvo nosi samo po sebi.
Tokom prvog dana obuke prisutnima su predstavljeno više detalja o oblicima organizovanja privrednih subjekata kao i Pojmovima i elementima vezanih za Biznis i Finansijski plan. Sadržaj programa bio je prilagođen korisnicima, i sadržaj programa je realizovan po principima aktivnog, odnosno interaktivnog i kooperativnog učenja, učenja iz iskustva i samousmjerenog učenja.

foto_1.jpg

Učesnici obuke su imali priliku da se kroz ispunjavanje testova upoznaju sa značajem timnskog rada i njegovim prednostima. Analizom tržišta upoznali su se dublje sa zadatom temom, kao i načinima distribucije i organizovanjem poslovanja.

Tokom poslednjeg dana, prisutni su se ispunjavanjem radnih listova upoznali sa važnošću vizuelnog identiteta preduzeća, kao i načinima reklamiranja usluga koje će moći da pruže.
Tokom tri dana obuke, analizom i demonstracijom primjera iz prakse, učesnici su se bolje upoznali sa terminima poslovne komunikacije i kancelarijskog poslovanja. Radom u parovima, kao i grupnim radom, učesnici su imali priliku da analiziraju primjere iz prakse.

Naglasak je stavljen na razmjenu iskustava, potreba i znanja između voditelja i učesnika i među samim učesnicima, kako i na povezivanje sa vlastitim iskustvom i praksom.
Naučeni da opisuju pojam i nastanak Biznis ideje.

Teme obuhvaćene, kojima su učesnici prisustvovali predavanjima iz oblasti finansijskog poslovanja i preduzetništva, na teme:
Pojam i nastanak Biznis ideje
Pojam i elementi Biznis plana
Elementi finansijskog plana privrednog društva
Registracija privrednog društva
Zasnivanje radnog odnosa
Kancelarijsko poslovanje
Poslovna komunikacija
Instrumenti platnog prometa

Završetkom obuke, učesnici su nadogradili stečena znanja i vještine, u nadi da će prikuljene informnacije imati priliku da primjene u oblasti sakupljanja sekundarnih sirovina, kao i novim mogućnostima koje će primjeniti na novooformljenu sindikalnu organizaciju sakupljača sekundarnih sirovina.

Zanimljivosti

Prev Next

VESELIN SEJDOVIĆ - NEKAD I SAD

Nekada je plesao sa prelijepom Merimom Isaković, a danas "pleše" po nikšićkim lokalima i prosi. Veselin Sejdović, šezdesettrogodišnji Nikšićanin, jedan od rijetkih kazandžija u gradu pod Trebjesom, 1979. godine bio je statista u čuvenom filmu Živka Nikolića “Jovana Lukina”.

SVJETSKE ZVIJEZDE ROMSKOG PORIJEKLA

Indiju su napustili u 10. vijeku, a danas uglavnom naseljavaju Evropu. Prema nekim podacima ima ih oko 10 miliona i to najviše u Rumuniji (550.000), Bugarskoj (350.000) i Češkoj (210.000),...

ROMSKI PJESNIK IZ CRNE GORE – RUŽDIJA SEJDOVIĆ

Ruždija Ruso Sejdović, koji je rođen u Kučima (Liješta) kod Podgorice, a živi i radi u Njemačkoj, jedan je od rijetkih Roma sa ovih prostora koji piše i stvara na...

SLAVNA ROMSKA UMJETNICA – ESMA REDŽEPOVA

Velika i neponovljiva ESMA REDŽEPOVA, UNESCO-va ambasadorka, koja je dva puta predložena za Nobelovu nagradu za mir. Kraljica romske muzike i Roma, iza sebe ima svjetsku reputaciju koju je stvarala...