restorani podgoricacar rental montenegro

Održan nacionalni sastanak Koalicije Zajedno za uključivanje Roma i Egipćana

Članice koalicije Zajedno za uključivanje Roma i Egipćana u Crnoj Gori su prisustvovale nacionalnom sastanku Koalicije koji je NVO Mladi Romi organizovala u sklopu projekta Zajednička inicijativa za osnaživanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i Turskoj. Osim članica Koalicije sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstava, lokalnih samouprava, centra za socijalni rad, međunarodnih organizacija, medija. Sastanak je održan 03.07.2017. u hotelu Centre Ville u Podgorici.

 

Sastanak je organizovan sa ciljem da članice Koalicije razmjene informacije o svom radu sa prisutnima, te da pokrenu pitanja od značaja pred predstavnicima institucija. Osim toga, sastanak je bio prilika da se pripreme preporuke koje će se izložiti na Nacionalnoj platformi koju u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava organizuje Regionalni Savjet za saradnju, 05.07.2017.

U prvom dijelu sastanka NVO Romska organizacija mladih „Koračajte sa nama – Phiren Amenca“ je prezentovala studiju pod nazivom „Monitoring položaja Roma u Podgorici kroz studije slučajeva“ koja je izrađena u okviru projekta „Monitoring integracije Roma u Podgorici (MIRuPG)“, podržanog kroz program malih grantva od strane NVO Mladi Romi kao i kratak dokumentarni film na temu prosjačenja. Drugi dio sastanka je poslužio za pripremu preporuka koje će biti izložene na nacionalnoj platformi a koje se osnose na oblast obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja, socijalne zaštite.

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg