Realizovana obuka “Udruživanje i sindikalno djelovanje“

U organizaciji NVO Mladi Romi a u saradnji sa Unijom slobodnih sindikata Crne Gore, u periodu od 3. do 5. novembra održana je obuka pod nazivom “Obuka o udruživanju sakupljača sekundarnih sirovina i sindikalnom djelovanju“. Obuka je održana u hotelu Princess u Baru. Agenda obuke je obuhvatila obuke na temu zaštite prava radnika, uloge Unije slobodnih Sindikata, plana udruživanja sakupljača sekundarnih sirovina u Crnoj Gori, javnog zastupanja i obuke na temu socijalnog preduzeća.

 

Predavači na seminaru su bili gospodin Srđa Keković, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore i gospodin Osman Balić, predsjednik Lige Roma u Srbiji.

Seminar je okupio sakupljače sekundarnih sirovina iz Budve, Kotora, Tivta i Herceg Novog, koji su imali priliku da se informišu o zaštiti prava radnika, ulozi sindikata, zakonskim okvirima. Imali su priliku i da razmjene sopstvena iskustva o izazovima sa kojima se kao sakupljači svakodnevno susrijeću. Dalje, učesnicima su predavači predstavili analizu stanja sakupljača sekundarnih sirovina nakon čega su sa učesnicima radili na izradi SWOT analize. Bilo je i više riječi o načinu udruživanja sakupljača, kao i o javnom zastupanju, gdje je korisnicima objašnjeno koja to sve pravila treba da poštuju kako bi na pravi način predstavljali svoje udruženje i svoju zajednicu.

U toku trajanja obuke, korisnici su izražavali veliko zadovoljstvo obukom, predavačima kao i temama koje su čuli u toku trajanja obuke.

Projekat "Waste no chance! Unapređenje zapošljivosti i radnih prava Roma sakupljača sekundarnih sirovina“ je podržan sredstvima Evropske Unije kroz grant šemu Razvoj ljudskih resursa za 2012-2013 (Implementacija projekata obuke i zapošljavanja osoba sa invaliditetom i RE populacije). Ugovor o sprovođenju je potpisan sa Ministarstvom finansija - Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći. Ministarstvo rada i socijalnog staranja je institucija zadužena za praćenje sprovođenja ovog projekta, ali i cijele grant šeme.

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg