Održana konferencija za projekat ,,Waste no chance! Unapređenje zapošljivosti i radnih prava Roma sakupljača sekundarnih sirovina“

NVO Mladi Romi u partnerstvu sa Unijom slobodnih sindikata Crne Gore su organizovali konferenciju u okviru projekta ,,Waste no chance! Unapređenje zapošljivosti i radnih prava Roma sakupljača sekundarnih sirovina“. Konferencija je održana u utorak, 26. Septembra 2017. u prostorijama EU Info Centra u Podgorici. Svrha konferencije je bila predstavljanje samog projekta.  

Konferenciji su prisustvovali predstavnik delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori Romain Boitard, predstavnici Unije slobodnih sindikata, lokalnih samouprava, resornih ministarstava, nadležnih institucija, nevladinih organizacija kao i predstavnici medija.

Na konferenciji su prisutni imali priliku da čuju izlaganja i učestuvju u diskusijama na temu zapošljavanja, zaštite na radu i sindikalnom udruživanju zaposlenih, kao i značaju sakupljača sekundarnih sirovina i upravljanja otpadom.

170926_waste_no_chance_2.jpg

Projekat "Waste no chance! Unapređenje zapošljivosti i radnih prava Roma sakupljača sekundarnih sirovina“ je podržan sredstvima Evropske Unije kroz grant šemu Razvoj ljudskih resursa za 2012-2013 (Implementacija projekata obuke i zapošljavanja osoba sa invaliditetom i RE populacije). Ugovor o sprovođenju je potpisan sa Ministarstvom finansija - Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći. Ministarstvo rada i socijalnog staranja je institucija zadužena za praćenje sprovođenja ovog projekta, ali i cijele grant šeme.

Agendu sa događaja možete pronaći ovdje

Zapisnik sa događaja možete pronaći ovdje

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg