restorani podgoricacar rental montenegro

Dorra Nuova nakit izložen na konferenciji u Podgorici

Radionica Dorra Nuova je 11.07.2017. godine u hotelu Hilton u Podgorici izložila svoj unikatni ručno rađeni nakit od perli i polimerne (Fimo) mase, na završnoj konfereciji projekta "Jačanje javnog aktivizma Roma - Ujedinjeni možemo više" koju je organizovala NVO Mladi Romi.

Nakit je izazavao interesovanje mnogobrojnih učesnika konferencije, ali i medija. Unikatni nakit kreiraju 26 dugotrajno nezaposlenih žena, korisnica projekta "Povećanje zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih žena - Dorra Nuova”.

20170817_112007.jpg

Ovaj projekat organizacija NVO Mladi Romi realizuje u saradnji sa NVU Ruke. Projekat je podržan sredstvima Evropske Unije kroz grant šemu "Mladi, žene i dugoročno nezaposleni na tržištu rada", koja se realizuje u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“, a koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Ugovor o sprovođenju je potpisan sa Ministarstvom finansija - Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći. Ministarstvo rada i socijalnog staranja je institucija zadužena za praćenje sprovođenja ovog projekta, ali i cijele grant šeme.

Projekat ima za cilj da kroz obuku za izradu nakita i rukotvorina doprinese radnoj integraciji žena, istovremeno i izgradnji partnerstava i preduzetništva. Dorra Nuova svoj uniktani nakit izlaže u Herceg Novom, Kotoru i Tivtu do kraja septembra 2017. godine.

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg