restorani podgoricacar rental montenegro

Ambasadorka SAD-a u posjeti NVO Mladi Romi

Zadovoljstvo nam je da javnost obavijestimo da je 28.06.2017. kancelariju NVO Mladi Romi i radionicu u kojoj se realizuju aktivnosti projekta “Dorra Nuova”, posjetila ambasadorka SAD-a u Crnoj Gori, gospođa Margaret En Uehara.

Projektni tim je ambasadorku Uehara upoznao sa projektom “Povećanje zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih žena – Dorra Nuova” i njegovim ciljevima. Tokom posjete, govorilo se i o aktivnostima koje su realizovane u proteklih 6 mjeseci, kao i o onima koje slijede.

Ambasadorka Margaret En Uehara, pohvalila je ideju projekta, te istakla zadovoljstvo što se ciljevi projekta već ostvaruju, pogotovo u dijelu inkluzije žena Romkinja.

Vidno oduševljena nakitom i rukotvorinama koje proizvode korisnice projekta, iskoristila je priliku da im se obrati i pohvali njihove kreacije, a neke od izloženih primjeraka ambasadorka je kupila upućujući na taj način podršku programu i ohrabrujući žene da nastave sa kreativnim radom.

slika_br2.jpg

NVO Mladi Romi pokrenula je u novembru 2016. godine projekat namjenjen povećanju zapošljivosti teško zapošljivih žena - Dorra Nouva. Projekat je podržan sredstvima Evropske Unije kroz grant šemu "Mladi, žene i dugoročno nezaposleni na tržištu rada", koja se realizuje u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“, a koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Ugovor o sprovođenju je potpisan sa Ministarstvom finansija - Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći. Ministarstvo rada i socijalnog staranja je institucija zadužena za praćenje sprovođenja ovog projekta, ali i cijele grant šeme.

Osnovni cilj projekta je doprinos unapređenju ekonomskih i socijalnih prava Romkinja i ostalih dugotrajno nezaposlenih žena kroz uključivanje na tržište rada. Projekat doprinosi povećanim mogućnostima njihovog zapošljavanja i samozapošljavanja, što je omogućeno kroz niz treninga, obuka i radionica, izgradnju partnerstava, kao i saradnju sa relevantnim organizacijama i institucijama.

Od ukupno 26 korisnica uključenih u projekat, 15 je Romkinja i 11 korisnica iz većinske zajednice. Većina učesnica je iz Herceg Novog, dvije učesnice su iz Kotora, a dvije iz Tivta. Kroz ovaj projekat, eksperti Zopta - Centra za obrazovanje i trening iz Podgorice su prenijeli svoja znanja ženama u oblasti izrade nakita i rukotvorina, finansijskog upravljanja i administracije, menadžmenta i marketiga. Nakon završene obuke iz pomenutih oblasti, polaznice projekta su nastavile sa praktičnom obukom u periodu od šest mjeseci. Na taj način će imati priliku da stečeno znanje i vještine pretoče u unikatni nakit i rukotvorine koje će svoje mjesto naći na sajmovima i feštama, kao i promotivnim štandovima u Herceg Novom, Kotoru i Tivtu.

Osim ovog projekta NVO Mladi Romi je u saradnji sa Unijom slobodnih sindikata započela projekat koji se takođe finansira iz IPA EU sredstava, a koji ima za cilj doprinos uključivanju u tržište rada i stvaranje boljih uslova rada za pripadnike romske populacije koji se bave sakupljanjem sekundarnih sirovina u Boki Kotorskoj. Na ovaj način će se obezbijediti jačanje kapaciteta jedne od najugroženijih grupa nezaposlenih lica koje pripadaju romskoj manjinskoj zajednici i ponudiće održiva rješenja i istitucionalne mehanizme u tu svrhu. Specifični cilj ovog projekta je poboljšanje zaštite prava radnika i produktivnosti Roma i ne- Roma koji se bave sakupljanjem sekundarnih sirovina kroz izgradnju kapaciteta i udruživanje.

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg