restorani podgoricacar rental montenegro

Dorra Nuova na sajmu suvenira i starih zanata

Nekoliko stotina posjetilaca, na desetine izlagača iz zemlje i inostranstva, obilježili su veliki Sajam starih zanata i suvenira koji je 30.juna 2017.godine održan na Gradskoj rivi Pine u Tivtu. Ovo je bila prilika da posjetioci pogledaju neke od prepoznatljivih starih proizvoda kakvih gotovo više da nema po trgovinama.

Ovu manifestaciju priredili su kompanija „Đoković" iz Danilovgrada i Turistička organizacija Tivat, a Tivćani i brojni turisti iskoristli su priliku da pogledaju i kupe maštovite suvenire i predmete koje izrađuju zanatlije – drvodjelje, korpari, kovači, klesari, grnčari, tkači, pletilje i vezilje, ali i korisnice projekta “Povećanje zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih žena – Dorra Nuova.

Dorra Nuova je svojim prezentovanjem rukotvorina i suvenira napravljenih dekupaž tehnikom obogatila ponudu sajma u Tivtu. Tri korisnice projekta iz ovog grada su brojnim zainteresovanim polaznicima objašnjavale način izrade suvenira dekupaž tehnikom i koristile priliku da ih upoznaju sa projektom “Povećanje zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih žena – Dorra Nuova”.

Bazar_Tivat_sl1.jpg

NVO Mladi Romi pokrenula je u novembru 2016. godine projekat namjenjen povećanju zapošljivosti i zapošljavanju teško zapošljivih žena - Dorra Nouva. Projekat je podržan sredstvima Evropske Unije kroz grant šemu "Mladi, žene i dugoročno nezaposleni na tržištu rada", koja se realizuje u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“, a koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Ugovor o sprovođenju je potpisan sa Ministarstvom finansija - Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći. Ministarstvo rada i socijalnog staranja je institucija zadužena za praćenje sprovođenja ovog projekta, ali i cijele grant šeme.


Osnovni cilj projekta je doprinos unapređenju ekonomskih i socijalnih prava Romkinja i ostalih dugotrajno nezaposlenih žena kroz uključivanje na tržište rada. Projekat doprinosi povećanim mogućnostima njihovog zapošljavanja i samozapošljavanja, što je omogućeno kroz niz treninga, obuka i radionica, izgradnju partnerstava, kao i saradnju sa relevantnim organizacijama i institucijama.

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg