restorani podgoricacar rental montenegro

Dorra Nuova na Uskršnjem bazaru

Na dvodnevnom Uskršnjem bazaru, u Herceg Novom 14. i 15. aprila 2017. godine, radionica Dorra Nuova je izložila tek kreiran nakit i suvenire napravljene dekupaž tehnikom, koje su korisnice projekta “Povećanje zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih žena”, kreirale tokom obuke o izradi nakita od perli, fimo mase i dekupaž tehnike. Ovo je bila prva prilika za javno prezentovanje produkata radionice i samim tim jako značajan događaj za žene uključene na projektu.

Nakon pohađanja obuke, dobile su priliku da i u praksi izvježbaju svoja znanja u oblasti postavljanja štanda, promocije rukotvorina i nakita, komunikacije sa posjetiocima i plasiranje proizvoda.

Veliki broj posjetilaca bazara i onih koji su prišli promotivno-prodajnom štandu su svojim vidnim oduševljenjem, komentarima i kupovinom nakita i rukotvorina, dodatno motivisali korisnice projekta, koje su tih dana bile za štandom, da u nastavku sa mnogo ljubavi i inspiracije rade na kreiranju nakita i rukotvorina.

Uskršnji_bazar_sl1.jpg

Projekat “Povećanje zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih žena – Dorra Nuova” NVO Mladi Romi realizuje u saradnji sa NVO Ruke iz Herceg Novog. Projekat je podržan sredstvima Evropske Unije kroz grant šemu "Mladi, žene i dugoročno nezaposleni na tržištu rada", koja se realizuje u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“, a koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Ugovor o sprovođenju je potpisan sa Ministarstvom finansija - Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći. Ministarstvo rada i socijalnog staranja je institucija zadužena za praćenje sprovođenja ovog projekta, ali i cijele grant šeme.


Osnovni cilj projekta je doprinos unapređenju ekonomskih i socijalnih prava Romkinja i ostalih dugotrajno nezaposlenih žena kroz uključivanje na tržište rada. Projekat doprinosi povećanju mogućnosti njihovog zapošljavanja i samozapošljavanja, što je omogućeno kroz niz treninga, obuka i radionica, izgradnju partnerstava, kao i saradnju sa relevantnim organizacijama i institucijama.

 

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg