restorani podgoricacar rental montenegro

Održan radni doručak sa medijima

U ponedjeljak, 3.jula 2017. u hotelu Centre Ville u Podgorici u trajanju od 10h do 12h NVO Mladi Romi i koalicija organizacija koja djeluje u okviru projekta "Zajedno za uključivanje Roma i Egipćana kroz transparentne i održive javne politike" organizovale su radni doručak za medije.

Sastanku su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog sektora (NVO Mladi Romi, Građanska alijansa, NVO ROM ,,Phiren Amenca“ , Centar za demokratsku tranziciju, Centar za romske inicijative), te predstavnici medija (RTCG, Vijesti, Pobjeda, Radio Herceg Novi) i istraživači kompanije “Arhimed”. 

Povod organizovanju ovog događaja je skorašnje izvještavanje medija i etiketiranje Roma, posebno romske djece, kao kriminalne bande koje se bave razbojničkim aktivnostima, ali i želja organizacija civilnog sektora da doprinesu kvalitetu izvještavanja kroz bliskiju saradnju medija i NVO sektora. S tim u vezi, događaj je imao za cilj da izvjesti prisutne o nalazima istraživanja koje je sprovela kompanija “Arhimed” i otvori prostor za diskusiju o ulozi medija u procesu integracija pripadnika RE populacije, novinarskoj etici i saradnji medija i organizacija civilnog sektora. Bitan segment monitoringa koje je kompanija “Arhimed” sprovela je kategorisanje objava u odnosu na to da li sadrže stereotipe o RE populaciji. Ovo istraživanje za cilj je imalo provjeru kvantitativne i kvalitativne medijske zastupljenosti RE populacije.


U prvom kvartalu ove godine u crnogorskim medijima zabilježeno je 349 objava u kojima se pominje populacija Roma i Egipćana, dok ih je u drugom kvartalu bilo 124 više, odnosno ukupno 473, rezultat je istraživanja koje je obavio ,,Arhimed. Pojašnjeno je da termin objava obuhvata sve novinarske forme u kojima se pominje ova populacija, kao i da je analizirano 16 medija u Crnoj Gori. Istraživanje je pokazalo da je najviše objava zabilježeno u štampanim medijima. U prvom kvartalu ove godine najviše tekstova u kojima se pominju Romi i Egipćani bilo je u Danu 87, u Pobjedi 43, Vijestima 28, dok ih je manje zabilježeno na portalima i televizijama. Najčešće se pisalo o integraciji i obrazovanju. Registrovano je i 17 tekstova u kojima su "primijećeni stereotipi". Jedan od naslova u prilog toj tvrdnji jeste: ,,Nepismen svaki treći Rom. Mediji su afirmativno pominjali Rome i Egipćane u 46 odsto slučajeva.


Tokom sastanka brojne teme su otvorene inspirisane nalazima istraživanja. Govorilo se kako o kvalitetu objavljenih novinskih tekstova, TV i radio priloga, tako i o komentarima na portalima i društvenim mrežama i načinima kako da se utiče na cenzurisanje neprimjerenih sadržaja.


Saradnja organizacija civilnog sektora i medija je istaknuta kao važna karika u obezbjeđivanju pravovremenih, tačnih i svrsishodnih informacija.


Predstavnik Medijskog savjeta za samoregulaciju je upoznao prisutne sa nadležnostima Savjeta i predložio upućivanje dopisa/žalbe ovom tijelu u slučajevima kada se prepozna kršenje novinarskog kodeksa.


Tokom razgovora je pomenuto i da je veliki problem medijskih kuća nemogućnost organizovanja dodatnih programa obuke za novinare koji bi senzibilisali pojedince za izvještavanje o ranjivim kategorijama stanovništva. Prepreke se ogledaju u finansijskim i kadrovskim ograničenjima medija.


Takođe, iskazano je interesovanje novinara za aktuelne probleme romske zajednice u Crnoj Gori, pa se diskusija povela i o izazovima u oblasti stanovanja i zapošljavanja. Konkretni primjeri diskriminacije i kršenja prava su navedeni, a novinari su iskazali spremnost da o ovim temama dobiju podrobnije informacije i o njima izvjeste javnost. Kao konkretan primjer navedena su i kršenja radnih prava kroz produženje ugovora radnika komunalnih preduzeća kroz angažovanje posredničkih agencija za zapošljavanje.


Pomenuti projekat "Zajedno za uključivanje Roma i Egipćana kroz transparentne i održive javne politike" ima za cilj održivu integraciju Roma i Egipćana u crnogorsko društvo kao i praćenje i unapređenje socio-ekonomskih politika usmjerenih ka održivom uključivanju Roma i Egipćana u crnogorsko društvo. Projekat je finansijski podržan od strane Fondacije Otvorenog Društva iz Budimpešte.


Koalicija organizacija


NVO Mladi Romi, Građanska alijansa, NVO ROM ,,Phiren Amenca“ , Centar za demokratsku tranziciju, Centar za romske inicijative

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg