Održana završna konferencija projekta Jačanje javnog aktivizma Roma - Ujedinjeni možemo vise!

U utorak, 11.07.2017. godine, u Podgorici, održana je završna konferencija povodom realizacije projekta ,,Jačanje javnog aktivizma Roma - Ujedinjeni možemo više". Projekat je realizovala NVO Mladi Romi uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori u iznosu od 91.000,00 EUR, u saradnji sa Unijom Slobodnih Sindikata Crne Gore i koalicijom ,,Romski krug''. Konferencija je imala za cilj da predstavi realizovane aktivnosti kao i da upozna građane o rezultatima projekta.

Učešće u konferenciji su uzeli, između ostalih, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, Nj. E. gospodin Aivo Orav, predsjednik Skupštine Crne Gore gospodin Ivan Brajović, zatim predsjednik Glavnog odbora Unije Slobodnih Sindikata Crne Gore gospodin Vukašin Zogović, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda gospodin Šućko Baković, kao i doc. dr Miloš Bešić.

Pored njih, učešće su uzeli i mladi romski aktivisti koji su govorili o mogućnostima za društveni i politički aktivizam Roma u Crnoj Gori.

Predsjednik Skupštine Crne Gore, gospodin Ivan Brajović, je izjavio: ,,Uvjeren sam da su mladi i obrazovani Romi i Romkinje ne samo pokretačka snaga za integraciju cjelokupne romske zajednice, već i resurs cjelokupnog crnogorskog društva.''


Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, NJ. E. gospodin Aivo Orav je izjavio: ,,Evropska unija će nastaviti da podržava aktivnosti usmjerene ka integraciji romske populacije u Crnoj Gori i želim da ohrabrim vlasti da nastave sa svojim naporima po ovom pitanju. Ujedinjeni zaista možemo više!''


Projekat “Jačanje javnog aktivizma Roma – Ujedinjeni možemo više!”, imao je za cilj da doprinese zaštiti socijalnih, ekonomskih i političkih prava Roma u Crnoj Gori kroz jačanje kapaciteta i sindikalno organizovanje.


Glavne aktivnosti predviđene ovom akcijom bile su:


1) treninzi za romske aktiviste o zagovaranju za ljudska prava, političkom sistemu Crne Gore, javnim politikama i odnosima sa javnošću,
2) treninzi o sindikalizmu i zaštiti prava iz korpusa radnih prava za radnike koji rade na održavanju gradske čistoće,
3) istraživanje o percepciji ciljne grupe o mogućnostima za zaštitu ekonomskih i socijalnih prava kao i ulozi sindikata.

Sprovedene aktivnosti u okviru ovog rezultirale su :


1) unaprjeđenjem znanja predstavnika Roma da učestvuju i efikasno utiču na proces donošenja odluka i javne politike koje se bave pitanjima Roma;
2) povećanim nivoom informisanosti i znanja romske populacije o tome kako da ostvare politička, ekonomska i socijalna prava;
3) osnivanjem tri sindikata komunalnih radnika, te samim tim, poboljšanim mogućnostima za ekonomsku i socijalnu zaštitu ove kategorije radnika, kao i obezbjeđenom održivošću zaštite radnih prava
4) izradom strateškog plana sindikalnih organizacija pri komunalnim preduzećima – članicama Unije slobodnih sindikata Crne Gore
5)izradom platforme za politički i društveni aktivizam
6) izradom analize rezultata sprovedenog istraživanja među radnicima koji rade na održavanju gradske čistoće
7) radnim angažmanom istaknutih aktivista učesnika projekta u organizacijama civilnog društva

Publikacije nastale u sklopu projekta, možete pronaći na sljedećem linku.

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg