restorani podgoricacar rental montenegro

Održana završna konferencija projekta Pobijedi svoju predrasudu!

Danas je u prostorijama kongresnog centra Premier u Podgorici održana završna konferencija projekta Pobijedi svoju predrasudu koji NVO Mladi Romi, sprovodi u saradnji sa debatnim klubom Fakulteta političkih nauka ,,Agora”. Projekat je podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država kroz Program malih grantova Komisije za demokratiju.

Konferencija je imala za cilj da upozna javnost sa ciljevima i realizovanim aktivnostima projekta koji se implementirao od 1. septembra 2016. Tokom konferencije, prisutni su bili u prilici da odgledaju kratak dokumentarni film snimljen tokom realizacije projekta.


Kroz predstavljanje postignuća ovog projekta istaknut je značaj aktuelizacije problema diskriminacije kada su u pitanju Romi i Egipćani u Crnoj Gori, kao i značaj pozitivnih inicijativa mladih ljudi u Crnoj Gori koji vide rješenje problema u dijalogu, suživotu i cjeloživotnom učenju, unaprjeđenju znanja i formiranju pozitivnih stavova.


Pomenuti događaj je okupio predstavnike državnih organa, civilnog sektora, međunarodnih organizacija i medija, koji su kvalitetnim komentarima i preporukama dali svoj doprinos i još jednom istakli značaj kontinuiranog rada na suzbijanju predrasuda i diskriminacije prema romskoj i egipćanskoj zajednici. 

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg