restorani podgoricacar rental montenegro

Predstavnik NVO Mladi Romi na treningu na temu Jačanja crnogorskog sistema azila i upravljanja migracijama

Predstavnik NVO Mladi Romi, Ibrahim Tatari učestvovao je na treningu organizacije CEDEM koji je realizovan u okviru projekta: Jačanje crnogorskog sistema azila i upravljanja migracijama. Trening je održan 12. i 13. maja 2017. godine, u Budvi. Pomenuti projekat ima za cilj da doprinese razvoju politika upravljanja mješovitim migracijama u Crnoj Gori i afirmiše veće učešće nevladinih organizacija i medija u donošenju i primjeni ovih politika.

 

Tokom treninga obrađene su sledeće teme: Migracijski tokovi na Zapadnom Balkanu ; Promjene u sistemu upravljanja migracijama – nacionalna, regionalna i EU / NATO perspektiva; Iskustva BIH u izgradnji sistema upravljanja mješovitim migracijama – pregled zakonodavnog okvira i prakse; Uloga nevladinih organizacija u praćenju politika azila i upravljanja migracijama.

Ulesnici treninga su imali priliku da se upoznaju sa procesom upravljanja migracijama, načinom pogodnog komuniciranja sa povratnicima iz inostranstva, kao i da razmjene iskustva i informacije sa kolegama iz regiona, što će doprinjeti boljem i integrisanijem pristupu rješavanja problema na regionalnom nivou.

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg