restorani podgoricacar rental montenegro

Sertifikati za 26 dugotrajno nezaposlenih žena u oblasti izrade ukrasnih predmena, nakita i preduzetničkih znanja i vještina

NVO Mladi Romi u prartnerstvu sa NVO Ruke danas su organizovali konferenciju u svrhu predstavljanja dosadašnjih aktivnosti sprovedenih u okviru projekta „Povećanje zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih žena – Dorra Nuova“. Tom prilikom dodjeljeni su sertifikati za 26 žena sa evidencije Biroa rada koje su stekle zanimanje - Izrađivačica ukrasnih predmeta i nakita.

 

Prigodnom svečanošću sertifikate su dodijelili direktorica Biroa rada u Herceg Novom Maja Bakrač, službenica Ministrastva rada i socijalnog staranja Biljana Kovačević, direktor ZOPT-a – Centra za obrazovanje i trening odraslih - Slaven Ćipranić .

Osnovni cilj ovog projekta je doprinos unapređenju ekonomskih i socijalnih prava Romkinja i ostalih dugotrajno nezaposlenih žena kroz uključivanje na tržište rada. Projekat doprinosi povećanim mogućnostima njihovog zapošljavanja i samozapošljavanja, što je omogućeno kroz niz treninga, obuka, radionica, izgradnju partnerstava, kao i saradnju sa relevantnim organizacijama civilnog društva.

Projekat je podržan sredstvima Evropske unije kroz grant šemu "Mladi, žene i dugoročno nezaposleni na tržištu rada", koja se realizuje u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“, a koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Projekat je započeo početkom novembra 2016. godine potpisivanjem ugovora o sprovođenju sa Ministarstvom finansija- Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći. Ministarstvo rada i socijalnog staranja je institucija zadužena za praćenje sprovođenja ovog projekta, ali i cijele grant šeme”.

Kroz ovaj projekat, eksperti ZOPTa - Centra za obrazovanje i trening iz Podgorice su putem radionica i praktične obuke, prenosili svoja znanja ženama u oblasti izrade nakita i rukotvorina, finansijskog upravljanja i administracije, menadžmenta i marketiga.

Nakon završene obuke iz pomenutih oblasti, polaznice projekta će nastaviti sa praktičnom obukom u periodu od šest mjeseci. Na taj način će imati priliku da stečeno znanje i vještine pretoče u unikatni nakit i rukotvorine koje će svoje mjesto naći na sajmovima i feštama, kao i promotivnim štandovima u Herceg Novom, Kotoru i Tivtu.
Na pomenutoj konferenciji, Mladi Romi svečano su obilježili 12 godina svoga postojanja i rada i ukazali na dosadašnje uspjehe organizacije i dalje planove.

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg