restorani podgoricacar rental montenegro

Održan treći po redu Forum teatar

U okviru projekta „Pobijedi svoju predrasudu!” NVO Mladi Romi je u saradnji sa Debatnim klubom Fakulteta Političkih Nauka „Agora” organizovala treći po redu forum teatar pod nazivom ,, Da si na mom mjestu...”. Forum teatar je održan 19.04.2017. u sali Srednje stručne škole u Nikšiću.

Učenici su imali priliku da svojim učešćem u samoj predstavi i u diskusijama daju svoj doprinos savladavanju uobičajenih predrasuda koje postoje u našem društvu kada su u pitanju Romi.

Projekat „Pobijedi svoju predrasudu“ koji se implementira od septembra 2016. do maja 2017. godine, ima za cilj da doprinese podizanju svijesti o neophodnosti suzbijanja diskriminacije, rasizma i negativnih predrasuda koje se vezuju za romsku populaciju i realizuje se zahvaljujući Programu malih grantova Komisije za demokratiju Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici.

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg