restorani podgoricacar rental montenegro

Održan četvrti po redu Forum teatar

U okviru projekta „Pobijedi svoju predrasudu!” NVO Mladi Romi je u saradnji sa Debatnim klubom Fakulteta Političkih Nauka „Agora” organizovala četvrti po redu forum teatar pod nazivom ,, Da si na mom mjestu...”. Forum teatar je održan 09.05.2017. u Svečanoj sali Gimnazije,, Slobodan Škerović” u Podgorici, sa početkom od 12h.

Forum teatar predstavlja interaktivni igrokaz kojim se nastoji ukazati na neki problem koji postoji u zajednici. U ovom slučaju, kroz život dvije romske porodice predstavili smo nekoliko uobičajenih situacija sa kojima se svaka romska porodica suoči makar jednom u životu. Publika je imala priliku da svojim učešćem u samoj predstavi i u diskusijama da svoj doprinos savladavanju uobičajenih predrasuda koje postoje u našem društvu kada su u pitanju Romi.

Forum teatar je predstavio društveni, privatni, poslovni i emotivni život Roma i uticaj kojim većinska zajednica na određeni način ograničava i narušava integritet njihove zajednice kao i integritet pojedinaca iz te zajednice. Doprinos publike bio je od ključnog značaja za uspješnost Forum teatra i naše namjere da doprinesemo pozitivnoj promjeni društvene svijesti i pobijeđivanju predrasuda koje postoje kada je romska populacija u pitanju.


Projekat „Pobijedi svoju predrasudu“ koji se implementira od septembra 2016. do maja 2017. godine, ima za cilj da doprinese podizanju svijesti o neophodnosti suzbijanja diskriminacije, rasizma i negativnih predrasuda koje se vezuju za romsku populaciju i realizuje se zahvaljujući Programu malih grantova Komisije za demokratiju Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici.

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg