Mobilni tim sa Kosova, UNHCR i Mladi Romi u posjeti Pljevljima

PV-09092015

Mobilni tim Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova, boravio je u još jednoj posjeti Pljevljima, i romskom naselju Trlica, sa ciljem regulisanja ličnih dokumenata. Posjeta je  organizovana 9. septembra u saradnji sa MUP-om Crne Gore, kancelarijom UNHCR-a u Crnoj Gori i NVO Mladi Romi. 

Svrha posjete je bila organizovanje ponovnih intervjua, fotografisanje lica bez dokumenata, te pribavljanje nedostajućih dokumenata za kompletiranje procesa. Sa tim ciljem, predstavnici NVO Mladi Romi, Samir Jaha i Dženita Brčvak, pored aktivnosti u romskom naselju, posjetili su još i Osnovni sud i Područnu jedinicu MUP-a u Pljevljima.

Ova posjeta dio je redovnih aktivnosti u sklopu projekta "Lična dokumenta - prvi korak ka ravnopravnosti 3", koji podržava UNDP Crna Gora.

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg