Saopštenje za javnost - Regionalni savjet Roma

Povodom 28. Međunarodnog sastanka Upravnog odbora Dekade inkluzije Roma 2005 – 2015, kao i završne konferencije Dekade Roma koja se održava od 10. do 11. septembra u Sarajevu u Bosni i Hercegovini, na kojoj će se sumirati dostignuća i rezultati u četiri oblasti u kojima je Dekada Roma djelovala: zapošljavanje, stanovanje, zdravlje i obrazovanje.

Romske nevladine organizacije, članice Regionalnog savjeta Roma (RSR), predvodnice koalicija romskih i pro-romskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji sa ciljem efektivnog uključivanja romske zajednice u formulisanje, sprovođenje i praćenje javnih politika koje utiču na Rome, su u uvjerenju da je neophodno i nužno da proces Dekade Roma ne bude prekinut, i naglašavaju značaj pokretanja druge Dekade Roma, što bi imalo značajne i povoljne unutrašnje i spoljašnje implikacije u svim zemljama u kojima bi bio pokrenut ovaj proces. Tim povodom, Regionalni savjet Roma je usvojio Deklaraciju 21. jula 2015. godine u Beogradu, koja će biti predložena na završnoj konferenciji u Sarajevu.

U Deklaraciji Regionalnog savjeta Roma, između ostalog, naglašava se:

Uviđajući neophodnost kontinuiranog razvoja i emancipacije Roma i usaglašenog delovanja uspostavljenih mehanizama i institucija koje rade na ovom pitanju, a koje zahteva višegeneracijsku privrženost ideji o uključivanju Roma u društvo evropskih građana, ali i korišćenje cjelokupnog institucionalnog, naučno-akademskog i političkog iskustva stečenog tokom Dekade uključivanja Roma 2005-2015, a sa ciljem da se uspostavi nova evropska politika prema Romima na temelju Dekade za uključivanje Roma 2005-2015, osigura učešće Roma u toj politici i doprinese boljem životu građana Roma, bezbjednosti, miru i stabilnosti u region, romske nevladine organizacije, članice Regionalnog savjeta Roma, u  usvojenoj Deklaraciji kojom:

  1. se deklarišu da nastavljaju sa aktivnostimaučešća u formulisanju, sprovođenju i praćenju državnih i međunarodnih politika za uključivanje Roma, aktivnostima organizovanja i jačanja romskih zajednica za suštinsko učešće u ovim procesima i aktivnostima povezivanja romske zajednice sa javnim procesima koje utiču na Rome;
  2. se obavezuju da profesionalno, precizno i tačno ocjenjuju rezultate i postignuća, i da o tome obavještavaju domaću i međunarodnu javnost. Obavezuju se takođe da predlože vladama novu metodologiju praćenja i mjerenjapostignutih rezultata u uključivanju Roma u skladu sa praksom Evropske unije u uključivanju Roma, smanjenju siromaštva, Evropske platforme 2020 i u procesu pridruživanja Evropskoj uniji;
  3. pozivaju vlade svojih i drugih država i međunarodne organizacije da pokrenu novu Dekadu za uključivanje Roma, kako bi se nastavio sistematski rad po ovom pitanju koji je otpočeo prvom Dekadom i počeo pokazivati rezultate prema utvrđenom cilju koji tek treba da bude postignut, a na osnovu već donešenih odluka i potpisane Deklaracije u okviru Dekade za uključivanje Roma 2005-2015 o njenom nastavku;
  4. zahtijevaju od država i Evropske komisije adekvatne politike, institucionalne i profesionalne kapacitete za njihovo sprovođenje i precizno odeređena finansijska sredstva za tu namjenu;
  5. zahtijevaju od Evropske komisije posebno i od svih međunarodnih organizacija i relevantnih vlada generalno, da osiguraju aktivno i suštinsko učešće organizacija okupljenih u Regionalnom savjetu Roma u procesima vezanih za politike prema Romima, kako bi ove organizacije imale mogućnost da drže vlade odgovorim za postizanje ciljeva ovih politika i da onemoguće deklarativno preuzimanje odgovornosti i marginalizaciju ovih politika;
  6. zahtijevaju od vlada svojih i drugih država i od Evropske komisije da redovno izvještavaju javnost o razvoju događaja, političkim razgovorima i o sprovođenju politika koje se tiču Roma, prema utvrđenim ciljevima, aktivnostima i mjerama za unaprjeđivanje položaja Roma;
  7. ova Deklaracija je stupila na snagu 1. septembra 2015. godine. Regionalni savjet Roma poziva sve vlade, međunarodne organizacije i druge strane zainteresovane za emancipaciju Roma i njihovo uključivanje u društvo da se priključe, uvaže i sprovode ovu Deklaraciju.

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg