Prodaja nakita u Kotoru i Herceg Novom

stand-hn

Uz podršku Zavoda za zapošljavanje, Biroa rada Herceg Novi i njemačke organizacije Help, i ove godine  nastavljen je program NVO Mladi Romi - Jačanje zapošljivosti Romkinja u Herceg Novom. U radionici DORRA u Herceg Novom, koja je ustanovljena 2014. godine, u kojoj se proizvodi unikatni nakit angažovane su 4 osobe koje su bile na evidenciji Biroa rada.

NVO Mladi Romi je obezbjedila prostor za rad, dok su materijali i alat za izradu nakita prethodno pribavljeni uz podršku Help-a i Ambasade SR Njemačke u Podgorici.

Na osnovu odobrenja Opštine Kotor i Opštine Herceg Novi, otvoreni su štandovi u Kotoru u Starom gradu, koji radi od 1. jula, kao i u Herceg Novom na platou Stepeništa Danice Tomašević. Štandovi će raditi do kraja septembra. Sav prihod od prodaje koristiće se za kupovinu novih materijala i održivost radionice DORRA u Herceg Novom.

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg