Institucionalna podrška od Norveške ambasade

  • Štampa

norveska-grant

Norveška ambasada u Beogradu dodijelila je institucionalni grant našoj organizaciji u sklopu poziva „Jačanje civilnog društva u Srbiji i Crnoj Gori“. Ovaj poziv ima za cilj da finansira funkcionisanje organizacija civilnog društva u njihovom radu kroz tzv. osnovno finansiranje.

Projektnim grantom mogu se finansirati troškovi za pisanje projekata i apliciranje za podršku, troškovi prikupljanja sredstava, rad odbora i razvoj menadžmenta, strateško planiranje, poboljšanje sistema finansijskog upravljanja, itd.

Izvršni direktor NVO Mladi Romi, Samir Jaha, prisustvovao je svečanom potpisvanju ugovora sa organizacijama civilnog društva, upriličenom u prostorijama Ambasade u Beogradu, 14. jula 2015.