Sastanak sa ambasadorkom SAD-a u Crnoj Gori

US-ambasadorka-HN

Ambasadorka SAD-a Nj.E. gđa Margaret Ann Uyehara i g. Zlatko Ivanović, politički savjetnik pri Ambasadi, sastali su se danas u Herceg Novom sa g. Mr Milijanom Mijovićem, predsjednikom NVO Omladinski centar, gđom Marinom Vuksanović, predsjednicom NVO Nada Herceg Novi i g. Samirom Jahom, izvršnim direktorom NVO Mladi Romi.

Pored predstavljanja trenutnih aktivnosti triju organizacija, učesnici sastanka su imali priliku da razgovaraju o razvojnim potencijalima u Herceg Novom i glavnim izazovima sa kojima se suočavaju građani ovog grada.

Samir Jaha, izvršni direktor NVO Mladi Romi, podržao je mišljenje svojih kolega da je nezaposlenost (posebno nezaposlenost mladih) glavni i najveći problem, te da posebno pogađa romsku omladinu. Potencijalno rješenje u tom smilsu trebalo bi tražiti kroz razvijanje održive turističke strategije, koja bi trebalo da bude progresivnija u ostvarivanju koristi od potencijala grada.

Izvršni direktor NVO Mladi Romi osvrnuo se i na pitanje stambenog zbrinjavanja Roma, s posebnim akcentom na trenutne aktivnosti u tom smislu u dva naselja u Herceg Novom. G. Jaha pomenuo  je I nedavnu uspješnu inicijativu za rješavanje stambenog pitanja za 6 romskih porodica kao primjer dobre prakse koja je proizašla iz saradnje NVO Mladi Romi, Opštine Herceg Novi i njemačke organizacije Help. Ovakvu vrstu partnerstva treba proširiti u sve druge opštine koje imaju slične probleme.  

Učesnici sastanka su zaključili da je veoma važno pitanje nizak nivo učešća Roma u lokalnoj vlasti. Do sada nijedan Rom nije zaposlen ni u jednoj od opština u Crnoj Gori i to treba što skorije mijenjati.

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg