Sastanak sa predsjednikom Opštine Herceg Novi

opstina-herceg-novi

Izvršni direktor NVO Mladi Romi, g. Samir Jaha i g. Džafer Tahiri, član Upravnog odbora D.O.O. Čistoća – Herceg Novi sastali su sa predsjednikom Opštine Herceg Novi, g. Nikolom Gojkovićem i potpredsjednicom gđom Tamarom Vujović.

Sastanak je organizovan sa ciljem razmatranja realizacije Lokalnog akcionog plana za integraciju Roma, s posebnim akcentom na zapošljavanje i obrazovanje pripadnika romske zajednice. Tema sastanka bila je i dalje funkcionisanje i održivost kancelarije Romski centar, koji je otvoren 2006. Godine u saradnji Opštine i NVO Mladi Romi.

Tokom razgovora predstavljene su trenutne aktivnosti NVO Mladi Romi, ali i razmijenjene informacije u vezi sa napretkom u realizaciji akcionog plana. Otvoreno izražavajući spremnost na saradnju, novo rukovodstvo Opštine istaklo je da će pružiti nephodnu podršku aktivnostima naše organizacije.

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg