Sastanak u susret radionici o anti-ciganizmu

23januar

NVO Mladi Romi je kao kontakt organizacija Dekade Roma, organizovala sastanak sa predstavnicima 10 romskih nevladinih organizacija obavještavajući ih o detaljima i programu predstojeće konferencije Diskriminacija Roma -  Izazovi anti-ciganizma i višestruka diskriminacija.

Sastanaku, organizovanom 23. Januara, prisustvovalo 16 osoba, od čega 12 Roma. Glavna tema sastanka odnosila se na mogućnosti za predstavnike romskih nevladinih organizacija da učestvuju na pomenutoj konferenciji. Prisutni učesnici su dogovorili da se od Sekretarijata Dekade zatraži odobrenje da  gđa. Fatima Naza iz Centra za romske inicijative učestvuje u panelu o rodnim pitanjima. Prisutnima su podijeljeni obrasci za registraciju, i zamoljeni su da iste proslijede svim zainteresovanim stranama. 

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg