Radionica: Izazovi anti-ciganizma i višestruka diskriminacija

Konf-januar

Ova radionica je organizovana u saradnji NVO Mladi Romi, Sekretarijata Dekade Roma i Vlada Crne Gore (Ministarstvo za ljudska i manjinska prava) u Podgorici, 30 – 31. Januara 2014. Ovaj događaj je okupio oko 70 predstavnika vlada (članica Dekade i država posmatrača), kontakt organizacja Dekade i crnogorskog NVO Sektora.

Sedamnaest predstavnika Roma iz Crne Gore učestvovalo je u događaju. Na pripremnom sastanku u susret konferenciji koji je organizovala NVO Mladi Romi, dogovoreno je da Fatima Naza iz Centra za romske inicijative učestvuje na konferenciji. Gđa Naza je ponudila pregled opšte situacije Romkinja u Crnoj Gori, a posebno se fokusirala na pitanje obrazovanja i ranih, prisilnih brakova. NVO Mladi Romi je obezbijedila sredstva za učešće 12 predstavnika kontakt organizacija Dekade iz 11 zemalja. Fotografije i zapisnik sa sastanka proslijeđeni su svim predstavnicima Roma koji su učestvovali na ovom skupu.

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg