BUKUREŠT: Dekada - biti ili ne biti

Bukurest

Ovaj sastanak (20-21. februar 2014) organizovala je Vlada Rumunije, zemlja koja je prva predsjedavala Dekadom. Cilj ovog sastanka bio je da okupi nacionalne koordinatore Dekade, predstavnike međunarodnih partnerskih organizacija, uključujući Svjetsku banku i Fondaciju za otvoreno društvo, kao i romske aktiviste, kako bi razmotrili viziju o budućnosti Dekade, kao i detaljno dogovorio model nove desetogodišnje inicijative.

G. Samir Jaha je bio predstavnik romskog civilnog društva iz Crne Gore. On je podsetio da integracija Roma kao proces ne može biti potpuna ukoliko ne obuhvata same Rome.  On je takođe ukazao na značaj uključivanja predstavnika Roma u organe monitoringa i evaluacije nad sprovođenjem Strategije za inkluziju Roma , a posebno se odnosi na Crnu Goru . NVO Mladi Romi je prevela zapisnik na crnogorski jezik i proslijedila ga Sekretarijatu Dekade i svim zainteresovanim organizacijama romskog civilnog društva u Crnoj Gori.

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg