Mladi Crne Gore učili o ljudskim pravima i govoru mržnje

NVO Mladi Romi - Herceg Novi organizovala je od 11. do 13. februara 2021. godine, u Podgorici, trening o ljudskim pravima i govoru mržnje, koji je organizovan kroz projekat Mladi Crne Gore protiv govora mržnje. Projekat ima za cilj povećanje znanja i vještina mladih u Crnoj Gori o važnosti i značaju ljudskih prava sa posebnim naglaskom na prava RE zajednice, antidiskriminacionih politika, kao i o opasnostima koje predstavlja govor mržnje, nudeći sredstva za razvijanje kontranarativa usmjerenog na suzbijanje ove pojave.

 

 

Trening je okupio dvadeset učesnika/ca iz Podgorice, Nikšića i Bara romske i većinske zajednice a koji su učenici/e srednjih škola kao i studenti/kinje medija, novinarstva, dramskih umjetnosti. Učesnici/e će kao finalni produkt samog projekta kreirati video sadržaje koji će koristiti kao kontranarativ u cilju smanjenja govora mržnje među mladima.

Na treningu o ljudskim pravima i govoru mržnje učesnici/e su kroz deset sesija/predavanja razgovarali o radu Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, sa šeficom kancelarije Evgenia Giakoumopoulou. Sa Stefanom Manevskim, savjetnikom u obrazovanju u Sektoru za mlade Savjeta Evrope u StrazburU bili ili su u prilici da se informišu o Akcionom planu za mlade Rome kao i No Hate Speech kampanjom.

 

 

 

Učesnici/e su imali priliku da se sa Tamarom Milaš, koordinatorkom programa Ljudska prava u Centru za građansko obrazovanje (CGO) upoznaju sa savremenim konceptom, generacijom, kulturom i mehanizmima zaštite ljudskih prava. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda – ombudsman Siniša Bjeković, učesnicima je pojasnio šta je diskriminacija, kada se javlja i koji su mehanizmi zaštite od diskriminacije. Kroz praktične radionice sa Tamarom Milić, psihološkinjom, učesnici su obrađivali temu predrasuda i stereotipa, dok su sa Biljanom Maslovarić, profesoricom Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, razgovarali na temu konflikata i njihovog mirnog razrješenja. Pedagogica Vanja Rakočević, je kroz radionicu sa polaznicima/ama treninga razgovarala o tome šta je govor mržnje, kako ga dijelimo, zašto se treba baviti govorom mržnje i kako se boriti protiv njega. Sa Anđelom Đokić, specijalistkinjom menadžmenta i marketinga u turističkoj djelatnosti polaznici/e treninga upoznali su se o tome šta su društvene mreže i kako iste možemo koristiti u borbi za ljudska prava.

Projekat Mladi Crne Gore protiv govora mržnje podržan je kroz akciju Promocija različitosti i jednakosti u Crnoj Gori koja je dio zajedničkog regionalnog programa Evropske unije i Savjeta Evrope - Horizontal Facility II za zapadni Balkan i Tursku 2019-2022.

Sam projekat biće realizovan kroz tri modula – dva treninga o ljudskim pravima, govoru mržnje i medijskoj pismenosti i praktičnog dijela rada samih učesnika kroz #REspect kampanju gdje će učenici/e biti u prilici da kreiraju video materijal (podcast, vlog, storytelling i sl.) o govoru mržnje i ljudskim pravima marginalizovanih grupa sa posebnim naglaskom na romsku i egipćansku zajednicu u Crnoj Gori.

 

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg