Posjeta Srednjoj školi za više i stručno obrazovanje „Sergije Stanić“ u Podgorici, 29. januar 2021.

U petak, 29. januara NVO Mladi Romi posjetila je Srednju školu za više i stručno obrazovanje „Sergije Stanić“ u Podgorici.

 

                                           

 

Tom prilikom upriličen je sastanak cilju unapređenja školskih postignuća RE učenika, korisnika mentorske podrške u okviru programa obrazovanja koje NVO Mladi Romi realizuje u saradnji sa donatorima – kancelarijom Unicefa u Crnoj Gori i Romskim obrazovnim fondom (REF).

U školi „Sergije Stanić“ mentorsku podršku ima osam učenika. Dva učenika pohađaju prvi, jedan je u četvrtom, a ostali učenici su u drugom razredu.

Prilikom ovog susreta razgovarano je o tome kako je online režim uticao na rad i postignuća učenika u prva dva klasifikaciona perioda, kao i o posljedicama koje je virus COVID-19 ostavio na dualni sistem obrazovanja.

Upravo zbog uticaja ovog virusa na poslovanje restorana i hotela, potrebom za smanjivanjem radne snage sa odredjenim učenicima koji su obavljali praksu kod poslodavca je stopirana.

U namjeri da postigu bolje rezultate zaključeno je da će se mentori i učenici još snažnije potruditi kako bi redovno pratili nastavu, budući da se trenutno (treće tromjesečje) odvija uživo.

                                                      

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg